OznamyNavrhy a nápady

Vaše návrhy, nápady a pripomienky k stránke napíšte administrátorovi jozef.frco@gmail.com

Dokumenty

Stanovy Pozemkového spoločenstva lesa sv. Martina prijaté na VZ 04.05.2019

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov prijatá na VZ 04.05.2019

Disciplinárny poriadok Pozemkového spoločenstva Lesa sv. Martina v Senci schválený výborom spoločenstva na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.10.2014 na základe poverenia VZ spoločenstva zo dňa 17.05.2014 - uznesenie č. 5