Oznamy



Navrhy a nápady

Vaše návrhy, nápady a pripomienky k stránke napíšte administrátorovi jozef.frco@gmail.com

Orgány Pozemkového spoločenstva lesa Sv. Martina

 

ČLENOVIA VÝBORU POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA:

Milan Matlák – predseda spoločenstva - (telefón: 0903 409 015)

Matej Mĺkvy Mgr. – podpredseda spoločenstva - (telefón: 0902 291 268)

Jozef Frčo Ing. – tajomník spoločenstva - (telefón: 0944 204 431)

Magdaléna Dedíková – pokladník spoločenstva - (telefón: 0948 399 263)

Eleonóra Rimešová – správca administratívy spoločenstva - (telefón: 0908 727 283)

Peter Mĺkvy Prof. MUDr. CSc. – bezpečnosť a poradenstvo – (telefón: 0944 302 775)

Jozef Mikyška – hospodár lesa

Ľudovít Bacigál – správca pre predaj dreva - (telefón: 0915 457 694)

Eduard Matlák – správca hospodárskeho dvora

Michal Varga ml. – správca lesa

Július Holota – správca lesa- (telefón: 0903 825 087)

 




DOZORNÁ RADA SPOLOČENSTVA:

Alojz Rimešpredseda

Jozef Olas - člen

František Baliga - člen


 

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA SPOLOČENSTVA:

Romana Chríbiková - predseda

Viera Frčová - člen

Anna Podmanická - člen